Instytut Filozofii

Roz. Textu

Seminarium Zakładu Etyki

Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2017 r. o godz. 16:30 w sali 8a (sala coachingowa na parterze w budynku dydaktycznym A-20) odbędzie się "Seminarium Zakładu Etyki Instytutu Filozofii", na którym
Prelegent: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ wygłosi referat pt. "Adam Mahrburg (1855-1913) jako prekursor etyki naukowej w Polsce". Serdecznie zapraszamy.