Instytut Filozofii
Wydziału Humanistycznego

czwartek, maj 25, 2017
Rozmiar Tekstu

W Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji[SKEP] oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej - Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdują się informacje nt. opublikowanych prac doktorskich.

Doktoraty nie opublikowane - których autorzy wyrazili zgodzę na udostępnienie swej pracy w internecie - znajduą się w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. (ZBC działa od 2005 r., dlatego doktoraty opublikowane przed powstaniem ZBC nie są tam umieszczane.)

Wszystkie prace doktorskie - w wersji papierowej - znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Lista aktualnie otwartych przewodów doktorskich

Poniżej znajdują się informacje na temat przeprowadzonych i planowanych obron doktorskich wraz ze streszczeniami rozpraw doktorskich i recenzjami.

Piotr Bylica
Sekretarz ds. przewodów doktorskich w Instytucie Filozofii UZ

2015

10.III - Łukasz Moniuszko
Konstruktywny charakter zasady sprawiedliwości w systemie filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego
promotor: prof. UZ, dr hab. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego:
recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Nowacka (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Grażyna Szumera (Uniwersytet Śląski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Moniuszki

Recenzja prof. dr hab. Marii Nowackiej

Recenzja dr hab. Grażyny Szumery

26.V - Justyna Kroczak (Instytut Filozofii UZ)
Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności
promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 05.06.2012
recenzenci:

 • s. dr hab. Tereza Obolevitch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kroczak

Recenzja s. dr hab. Terezy Obolevitch

Recenzja ks. prof. dra hab. Stanisława Janeczka

29.VI - Karolina Rożko (Instytut Filozofii UZ)
Zastosowanie metody systemów odrzucania do interpolacji
promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.06.2013
recenzenci:

 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rożko

Recenzja dr hab. Piotra Kulickiego, prof. KUL

Recenzja dra hab. Marka Nasieniewskiego, prof. UMK

2016

6.XII - Ewa Świętek (Instytut Filozofii UZ)
Estetyka współczesnej chińskiej kaligrafii
promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.04.2015
recenzenci:

 • dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Wójcik (Uniwersytet Jagelloński)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Świętek

Recenzja dr hab. Beaty Frydryczak, prof. UAM

Recenzja dr hab. Anny Wójcik

2017

14.II - Aleksandra Macintosh
Szestowa poszukiwania pewności
promotor: prof. zw. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.06.2013
recenzenci:

 • dr hab. Adam Sawicki, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dr hab. Janusz Dobieszewski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Macintosh

Recenzja dr hab. Adama Sawickiego, prof. UP

Recenzja dra hab. Janusza Dobieszewskiego, prof. UW

Grzegorz Malec (Instytut Filozofii UZ)
Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji
promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2014
recenzenci:

 • prof. dr hab. Zenon Roskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. Krzysztof Szlachcic (Uniwersytet Wrocławski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Malca

Recenzja prof. dra hab. Zenona Roskala

Recenzja dra hab. Krzysztofa Szlachcica