Instytut Filozofii

Roz. Textu

15.11.2017

Uprzejmie informujemy, że laureatami kolejnej, trzynastej już edycji kontursu Opus (NCN) okazali się pracownicy Instytutu Filozofii:

Prof. Lilianna Kiejzik z projektem: Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej oraz dr hab. Tomasz Mróz z projektem: Stanisław Lisiecki (1872-1960) - zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej

Serdecznie gratulujemy!!!

14.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.11.2017 w ramach comiesięcznych spotkań Zakładu Etyki IF dr Tomasz Turowski wygłosił referat pt."Język i interpretacja w nowej etyce".

24.10.2017

W dniach 24-26.10 2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowo – Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo”. Konferencja miała na celu wymianę doświadczenia naukowego oraz prezentację stanu badań dotyczących procesów transformacji jakie dokonały się w społeczeństwach tych regionów po transformacji ustrojowej w latach 1989 -1991.

08.11.2017

Dnia 08.11.2017 mgr Hubert Staśkiewicz przedstawił odczyt pt. "Jak obalić rząd? Operacja Ajax". Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Doktorantów Filozofii we współpracy z Zielonogórską Grupą Lokalną "Nauka a Religia".

27.10.2017

Uprzejmie informujemy, że w nowym numerze Solovevskich issledovanij 2017/3 ukazał się artykuł dr Justyny Kroczak: РОЛЬ А.Ф. ЛОСЕВА В ФОРМИРОВАНИИ ВЗГЛЯДОВ С.С. АВЕРИНЦЕВА НА РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ.

26.10.2017

Dnia 26.10.2017 John Finamore (University of Iowa) przedstawił odczyt pt. 'The Evolution of Platonism'. Wykład odbył się w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego, organizowanego przez miejscowy oddział PTF oraz Instytut Filozofii UZ.

17.10.2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Radia Zachód ojawiły się trzy nowe audycje z Prof. Lilianną Kiejzik dotyczące Matki Marii (Skobcowej), Sabiny Spielrein i Paula Evdokimova.

15.10.2017

15.10.2017. W zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowej konferencji pt. "Reformation – zwischen Gewinn und Verlust. Retrospective – Revision – Redefinition" (Zielona Góra, 13-15 października 2017 r.) mgr Dorota Brylla wygłosiła referat: Alberta Schweitzera mistyczna interpretacja Corpus Paulinum. Problematyczność w zadłużeniu w myśli Lutra i niezasadność utożsamienia paulinizm = luteranizm.